×

Okluzja

Okluzja

Okluzja

Co to jest okluzja?

Okluzja to termin medyczny, który odnosi się do zatkania lub blokowania przepływu krwi w naczyniu. Może być spowodowane przez skrzepliny, guzy lub inne ciała obce, które mogą blokować przepływ krwi. Okluzja może mieć również na celu zmniejszenie lub całkowite zablokowanie dopływu tlenu do narządów i tkanek. W rezultacie okluzja może prowadzić do poważnych uszkodzeń narządów i tkanek oraz śmierci pacjenta.

Leczenie okluzji jest ważne dla utrzymania prawidłowej funkcji organizmu. Leczenie może obejmować stosowanie leków, interwencje chirurgiczne lub procedury endoskopowe w celu usunięcia skrzeplin lub ciał obcych blokujących przepływ krwi. Ponadto lekarze czasami stosują techniki angioplastyki w celu rozbicia skrzeplin i udrożnienia naczyń krwionośnych.